Kezdőlap

Köszönjük, hogy  (folyamatosan bővülő) honlapunkat felkereste.   

Üdvözöljük !  

  Ön érdeklődő – mi tájékoztatjuk.

                             Remélve, hogy segítségére vagyunk az eligazodásban…

Hisszük, hogy mindenki szereti a körülötte zajló eseményeket nyomon követni, maga  megismerni, és részt venni azokban…és jólesően elfáradni attól az erőpróbától, melyet  az ismeretlennel szemben vívhat meg, és győz…s  ez nemcsak elégedettséget jelent,  hanem valamivel többek lehetünk, tanulhatunk valamit, amit ki is próbálunk… mindenfajta segítség nélkül, a magunk erejéből alkothatunk, tanulhatunk meg valami  újat.  

Az az érdekesebb, amit még nem ismerünk, de a lehetőség adott ahhoz,  hogy megismerjük. 

Amit már megszoktunk, azzal nem jelent erőfeszítést együtt élni, nem is olyan érdekes,  mint amikor ismeretlennel találkozhatunk. Így van ez a kisgyermekek esetében is, aki  maga fedezheti fel saját maga számára, életkori sajátosságainak megfelelően az Őt  környező világot. 

A tevékenységek állnak a középpontban, mely a Montessori pedagógia szellemiségével és egyes eszközeivel karöltve kívánja  meg a gyerekektől olyan készségek és képességek megszerzését , mint az önállóság és a kreativítás. A problémahelyzetet maga is megoldó, szüntelenül tevékenykedő, és mindig az újat kutató személyiséggé válás folyamatát segíti ez a  szemlélet, mely  minden gyerek számára biztosítja, hogy önmaga képességéhez mérten fejlődhessen. Valamennyien egyéniségek vagyunk, ezt mindenkinek tiszteletben kell  tartani…mert csak így van lehetőség arra, hogy a tarka személyiségjegyek egymásmellettiségéből adódóan nagyon is színes környezetet varázsolhatunk magunk  köré. 

Valljuk, hogy semmi nem írja elő, hogy mindannyiunknak ugyanúgy kelljen élnünk az  életet. 

Életbevágóan fontos azonban megtalálni a számunkra legmegfelelőbb  változatot.         

                                                  

                                                                                                                  A Királykerti Tagóvoda kollektívája